ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΑΤΡΑ

Επιχειρηματικοτητα και Διεθνείς Χρηματιστηριακές Αγορές:Πραγματοποιούμε στην Πατρα το παρακάτω επιμορφωτικό σεμινάριο: 1) Επιχειρηματικοτητα και Διεθνείς Χρηματιστηριακες Αγορές.

Search Engine Optimization (SEO):Πραγματοποιούμε στην Πατρα το παρακάτω επιμορφωτικό σεμινάριο: 1) Βελτίωση προβολής εταιρικού ιστοτοπου στο internet (SEO-search engine optimization & social media).

Χρηματιστηριακή Ανάλυση:Πραγματοποιούμε στην Πατρα το παρακάτω επιμορφωτικό σεμινάριο: 1) Χρηματιστηριακή Ανάλυση.

Σεμιναριο SPSS:Πραγματοποιούμε στην Πατρα το παρακάτω επιμορφωτικό σεμινάριο: 1) Ειδικά Θέματα στη Στατιστική των Επιχειρήσεων με το SPSS.
Σκοπός: Η κατανόηση και ο εφοδιασμός όλων των ενδιαφερόμενων (προπτυχιακοί/ μεταπτυχιακοί φοιτητές, οικονομολόγοι, κοινωνικοί επιστήμονες κ.α.) με τις απαραίτητες δεξιότητες για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων Στατιστικής στα πλαίσια των σπουδών τους ή της δουλειά τους μέσω πρακτικής εφαρμογής με τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου για κοινωνικές επιστήμες IBM SPSS (Statistical Package for Social Sciences) Statistics.Επικοινωνία:

Διεύθυνση: Πατρα-Αχαϊα

E-mail: info@business-lab.gr