ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΑΤΡΑ

Επιχειρηματικοτητα και Διεθνείς Χρηματιστηριακές Αγορές:Πραγματοποιούμε στην Πατρα το παρακάτω επιμορφωτικό σεμινάριο: 1) Επιχειρηματικοτητα και Διεθνείς Χρηματιστηριακες Αγορές.

Search Engine Optimization (SEO):Πραγματοποιούμε στην Πατρα το παρακάτω επιμορφωτικό σεμινάριο: 1) Βελτίωση προβολής εταιρικού ιστοτοπου στο internet (SEO-search engine optimization & social media).


Επικοινωνία:

Διεύθυνση: Πατρα-Αχαϊα

E-mail: info@business-lab.gr